For the most up-to-date news and information about the coronavirus pandemic, visit www.sacoronavirus.co.za

Dear Parents

PRE-PRIMARY ENROLMENT 2021:

  • The 2021 application forms are now available, please see links below.
  • Should we not be able to accommodate all applicants in the feeder community, places will be allocated on a first come, first served basis.
  • Only available spaces will be filled.

Please direct all enrolment enquiries to the primary school at 021 976 3046 or to enrolments@kenridge.org.za.

____________________________________________________________________________________________

Geagte Ouers

PRE-PRIMêRE INSKRYWINGS 2021:

  • Die 2021 aansoekvorms is nou beskikbaar.
  • Indien ons nie in staat sou wees om alle leerders binne die voedergemeenskap te akkommodeer nie, sal die datum van u aansoek in ag geneem word.
  • Slegs beskikbare plekke sal gevul word.

Rig asseblief alle inskrywingsnavrae aan die laerskool by 021 976 3046 of aan enrolments@kenridge.org.za.