For the most up-to-date news and information about the coronavirus pandemic, visit www.sacoronavirus.co.za

 

2023 KENRIDGE PRE-PRIMARY ENROLMENTS (PRE-GRADE R & GRADE R)

Please find below the Application forms:
2023 Covering Letter Pre-Grade R and Grade R (READ)

2023 Application Pre-Grade R and Grade R (Print)

2023 Debit Order (PRINT)

2023 Financial Undertaking Pre-prim (PRINT)

2023 After School Centre Application form (PRINT)

The hard copy of the Enrolment Application may be handed in on 12 February 2022 at the Pre-primary School between 09:00 – 12:00 at the Open Day.
Applications can also be handed in at the Primary School main security gate in Van Riebeeck Avenue between 08:00 – 17:00 on weekdays from 12 February 2022 until 25 March 2022.

Please note that no electronic copies of the application forms will be accepted.

2023 Admission timeline:
12 February 2022 (Saturday): Admissions open
25 March 2022 (Friday) : Admissions close
12 April 2022 (Tuesday) : Parents are informed of outcome by email
Please direct all enrolment enquiries to the Primary School at (021) 976-3046 or to Hanri Heystek (Enrolments) – kpsenrolments@kenridge.org.za

______________________________________________________________________________________________________________________________________

2023 KENRIDGE PRE-PRIMêRE INSKRYWINGS (PRE-GRAAD R & GRAAD R)

Aansoekvorms hieronder aangeheg:

2023 Verduidelikingsbrief Pre-Graad R en Graad R (LEES)

2023 2Aansoekvorm Pre-Graad R en Graad R (DRUK)

2023 Debietorder (DRUK)

2023 Finansiële Onderneming Pre-primêr (DRUK)

2023 Nasorgsentrum Aansoekvorm (DRUK)

Die harde kopie van die Aansoekvorm kan op 12 Februarie 2022 tussen 09:00 en 12:00 by die Pre-primêre Skool ingehandig word.
Dit kan ook ingehandig word by Laerskool Kenridge se sekuriteitshokkie, in Van Riebeecklaan, weeksdae tussen 08:00 – 17:00 vanaf 12 Februarie 2022 tot 25 Maart 2022.

Let wel geen elektroniese afskrifte van die aansoekvorm sal aanvaar word nie.

2023 Inskrywingstydlyn:
12 Februarie 2022 (Saterdag): Inskrywings open
25 Maart 2022 (Vrydag): Inskrywings sluit
12 April 2022 (Dinsdag): Ouers sal per e-pos van die uitkoms in kennis gestel word

Rig asseblief alle inskrywingsnavrae aan die Laerskool by (021) 976-3046 of aan Hanri Heystek (Inskrywings) – kpsenrolments@kenridge.org.za