For the most up-to-date news and information about the coronavirus pandemic, visit www.sacoronavirus.co.za

2023 ENROLMENT – PRIMARY SCHOOL (Grade 1 to 7)

All Public Schools are required to adhere to the following WCED admission time frames:

  • School admissions open on Monday, 14 March 2022.
  • School admissions close on Friday, 15 April 2022.
  • Parents are informed of outcome by email on 27 May 2022.
  • Parents must confirm or decline a place on the WCED website as well as per email to Kenridge Primary School between 27 May 2022 and 17 June 2022

_______________________________________________________________________

2023 INSKRYWINGS LAERSKOOL (Graad 1 tot 7)

Alle openbare skole is versoek om die volgende toelatings-tydraamwerk van die WKOD na te kom:

  • Skooltoelatings open op Maandag, 14 Maart 2022.
  • Skooltoelatings sluit op Vrydag, 15 April 2022.
  • Ouers sal per e-pos van die uitkoms in kennis gestel word op 27 Mei 2022.
  • Ouers moet die plek aanvaar of afkeur op die WKOD se webwerf asook per e-pos by Laerskool Kenridge tussen 27 Mei 2022 and 17 Junie 2022.