For the most up-to-date news and information about the coronavirus pandemic, visit www.sacoronavirus.co.za

Computer Coding Club

Monday & Thursday, 14:30 – 15:30 in the computer rooms

Grade 3 – 7

Purple Mash, a software programme which has a feature called CODING, is used to teach the children how to code.

Once the children have mastered the different levels, they will progress to free code where they are able to create their own animations and games. Coding helps young children to think creatively, reason systematically, and work collaboratively – essential skills for life in the 21st century.

The coding language and source code is written in English and can therefore only be taught in English.

However, the teachers will help and guide the Afrikaans children to understand the different coding concepts.

For further enquiries, please e-mail Mrs Blount at janine.blount@kenridge.org.za

IMG_7664IMG_7668

Maandag & Donderdag, 14:30-15:30 in die rekenaarlokale

Graad 3 – 7

Purple Mash , ‘n sagtewareprogram met ‘n afdeling wat KODERING insluit, word gebruik om die kinders te leer hoe om te kodeer. Sodra die kinders die verskillende vlakke bemeester het, sal hulle vorder tot vrye kodering waar hulle hul eie animasies en speletjies sal skep.

Kodering help jong kinders om kreatief en stelselmatig te dink, te redeneer en saam te werk – noodsaaklike lewensvaardighede in die 21ste eeu.

 

Die koderingstaal en kode is in Engels geskryf en daarom kan dit slegs in Engels onderrig word. Dit onderwysers sal die Afrikaanse kinders help en ondersteun sodat hulle die verskillende koderingskonsepte kan verstaan.

Vir verdere navrae, stuur asseblief ‘n e – pos aan mev. Blount. Haar e-pos adres is janine.blount@kenridge.org.za