For the most up-to-date news and information about the coronavirus pandemic, visit www.sacoronavirus.co.za


PRACTICES:

Please ensure that your child is correctly dressed and that he/she wears his/her shin pads and gum guard.

CLOTHING: 
GIRLS: Green skirt with hot pants, green/yellow shirt with zip, green/yellow socks
BOYS: Green shorts, golf shirt and green/yellow socks

EQUIPMENT:
1. Hockey stick:  The stick must not be shorter than the head of the femur and not longer than the belly button.  Don’t buy a big stick, hoping that your child will grow into it.  A stick that is not the right size will hamper the development of your child’s hockey skills.
2. Dimple hockey ball (not a smooth one)
3. Shin pads
4. Gum guard (no child will be allowed to play without a gum guard)
5. Bottle of water

All your child’s equipment must be clearly marked with his/her name.

MATCHES:
• Matches take place on a Thursday.
• Your child will receive a letter with all the details as soon as we have confirmation of fixtures.
• If your child is not dressed correctly, with shin pads and a mouth guard, they WILL NOT be allowed to play  the match.
• Please try to arrange transport for your child should it be needed.  If you are unable to arrange transport, please contact his/her coach timeously.

RAIN:
Hockey is a winter sport and therefore practices will continue.  Should the weather be very bad, practices will be cancelled by 12:00.  Please make use of iText *120*494*777*19*# or phone the school, using extension 7, to find out whether your child’s practice will continue or not.

Please contact Mrs Hill (lara.hill@kenridge.org.za) should you have any queries or require any further information about Mini-Hockey.

OEFENINGE:
Maak asseblief seker dat u kind die korrekte klere, skeenbeskermer en mondskerm dra.
KLEURE:
MEISIES: Groen rompie met sjoebroekie en groen/geel hempie met ritssluiter, groen/geel kouse en tekkies
SEUNS: Groen kortbroekie, gholfhem, groen/geel sokkies en tekkies

TOERUSTING:
1. Hokkiestok:  Die stok mag nie korter as die heupbeen en nie langer as die naeltjie wees nie.   Moenie ‘n groot stok koop met die verwagting dat u kind gou gaan groei nie.  ‘n Stok wat nie die korrekte lengte is nie, sal u kind se ontwikkeling van hokkievaardighede belemmer.
2. Hokkiebal (“Dimple Ball”)
3. Skeenbeskermer
4. Mondskerm (Geen kind sal toegelaat word om sonder ‘n mondskerm te speel nie)
5. Bottel water

Al u kind se toerusting moet duidelik met sy/haar naam gemerk word.

WEDSTRYDE:
• Wedstryde vind Donderdae plaas.
• U kind sal ‘n brief ontvang sodra ons die tye van die westryde bevestig het.
• Indien u kind nie korrek aangetrek is nie, met hul skeenbeskermer en mondskerm, sal hulle NIE toegelaat word om die wedstryd te speel NIE.
• Indien nodig, probeer asseblief om vervoer vir jou eie kind te reël.  Indien u nie vervoer kan reël nie, kontak u kind se afrigter so gou as moontlik.

REëN:
Hokkie is ‘n wintersport en daarom sal oefeninge voortgaan.  Indien dit hard reën, sal oefeninge teen 12:00 gekanselleer word.  Maak asseblief gebruik van iText *120*494*777*19*# of bel die skool en druk 7, om uit te vind of oefeninge voortgaan.

Indien u enige ander vrae oor Mini-hokkie het, kontak asseblief vir Mev. Hill (lara.hill@kenridge.org.za).