For the most up-to-date news and information about the coronavirus pandemic, visit www.sacoronavirus.co.za

  • Welcome Kenridge Primary School

Swim silicone cap

R80.00R100.00

Clear
SKU: N/A Category:

 

EFT orders process
Step 1 – View size chart to help you choose the best size. We recommend that you compare the measurements on the size chart with your child’s measurements.
Step 2 - Add items and quantities you wish to order to basket. Complete order.
Step 3 – Please allow 24 hours lead time for response.
Step 4 – Please use your online order number as payment reference and email proof of payment to schoolshop@kenridge.org.za
Step 5 – Payment will be verified by the accounts department
Step 6 - Please click on the appointment & collections tab to select the most convenient timeslot for you to collect your order. Booking a timeslot allows us to ensure your order is fully processed and ready for collection. It also allows us to adhere to social distancing protocols. Missed times slots will need to be rescheduled.
Step 7 - Please bring your online order number with you when collecting.

School banking details are as follows:
Kenridge Primary School
ABSA Current account
Branch code 632005
Account number: 1410149490
Reference: use your online order number as payment reference

Credit card payment process
Step 1 – View size chart to help you choose the best size. We recommend that you compare the measurements on the size chart with your child’s measurements.
Step 2 - Add items and quantities you wish to order to basket. Complete order.
Step 3 – Please allow 24 hours lead time to pack and process order.
Step 4 - Please click on the appointment & collections tab to select the most convenient timeslot for you to collect and pay for your order. Booking a timeslot allows us to ensure your order is fully processed and ready for collection. It also allows us to adhere to social distancing protocols. Missed times slots will need to be rescheduled. Stock not collected within 2 working days after confirmation of order will be returned to stock.
Step 5 – Please bring your online order number with you when collecting.

Please note: Load shedding may negatively affect the School Shop’s card acceptance device. In order to avoid frustration, we suggest that during load shedding, purchases be made with cash. We apologise for any inconvenience that this may cause.

****************

E-oorplasing betalingsproses
Stap 1 – verwys na die groottekaart om die beste grootte te bepaal. Ons beveel aan dat u die mates op die groottekaart met u kind se mates vergelyk.
Stap 2 – Plaas items en hoeveelhede wat u wil bestel in die mandjie. Voltooi bestelling.
Stap 3 – Laat asseblief 24 uur toe vir terugvoer.
Stap 4 – Gebruik asb u bestellingsnommer as verwysing wanneer u die betaling maak en stuur die bewys van betaling aan schoolshop@kenridge.org.za.
Stap 5 – Die betaling sal deur die rekeninge kantoor bevestig word.
Stap 6 – Klik op die “appointment & collections” blad om die mees gerieflike tydsgleuf vir die optel van u bestelling te bespreek. Deur ‘n tydsgleuf te bespreek laat ons toe om te verseker dat u bestelling korrek en gereed is vir afhaal. Ons sal ook sodoende die korrekte sosiale afstandsprotkols in plek kan stel. ‘n Gemiste tydsgleuf sal geherskeduleer moet word.
Stap 7 – Bring asb. u aanlyn bestelnommer saam wanneer u pakkie afgehaal word.

Die skool se bankbesonderhede is as volg:
Laerskool Kenridge
ABSA Tjekrekening
Takkode: 632005
Rekeningnommer: 1410149490
Verwysing: gebruik u verkope bestelnommer as betalingsverwysing

Kredietkaart betalingsproses
Stap 1 – verwys na die groottekaart om die beste grootte te bepaal. Ons beveel aan dat u die mates op die groottekaart met u kind se mates vergelyk.
Stap 2 – Plaas items en hoeveelhede wat u wil bestel in die mandjie. Voltooi bestelling.
Stap 3 – Laat asseblief 24 uur vir die pak en verwerking van die bestselling toe.
Step 4 – U moet op die “appointment & collections” blad klik om die mees gerieflike tydsgleuf vir die optel van u bestelling te bespreek. Deur ‘n tydsgleuf te bespreek laat ons toe om te verseker dat u bestelling korrek en gereed is vir afhaal. Ons sal ook sodoende die korrekte sosiale afstandsprotkols in plek kan stel. ‘n Gemiste tydsgleuf sal geherskeduleer moet word. Items wat nie afgehaal word binne 2 werksdae na die bevestiging van ‘n bestellingnie, sal terugbesorg word aan voorraad.
Step 5 – Bring asb. u aanlyn bestelnommer saam wanneer u pakkie afgehaal word.

Let wel: Beurtkrag kan die kaartmasjien van die Skoolwinkel negatief beïnvloed. Om frustrasie te vermy, stel ons voor dat u tydens beurtkrag kontantbetalings maak. Ons vra om verskoning vir enige ongerief.

Upon receiving notification that your order is ready for collection, please click on the appointment & collections tab to select the most convenient timeslot for you to collect your order. Booking a timeslot allows us to ensure your order is fully processed and ready for collection. It also allows us to adhere to social distancing protocols. Missed times slots will need to be rescheduled.

Wanneer u ‘n boodskap ontvang dat u bestelling gereed is vir afhaal, druk asseblief op die ‘appointment & collections’ sleutel en kies die mees gepaste tyd vir u om die items te gaan haal. Dit stel ons in staat om seker te maak u bestelling is geprosesser en gereed om afgehaal te word. Ons is dan in staat om sosiale protokol te volg. Tydgleuwe wat gemis word, sal nie herskeduleer word nie.

Returns and Exchanges

The School Shop will allow you to return or exchange an item of merchandise within 30 days from date of purchase provided that:

• The original invoice is presented on return as proof of purchase
• The item is in its original condition
• The item is in its original packaging
• Please ensure that all your purchases are correctly itemised on your billing. Returns will only be accepted as per your receipt / invoice.

Teruggee en Ruilings

Die Skoolwinkel sal u toelaat om ‘n item terug te gee of om te ruil vir ‘n ander item binne 30 dae nadat dit aangekoop is, indien:

• Die oorspronklike kwitansie gegee word as bewys van aankope.
• Die item in die oorspronlike toestand is.
• Die item in die oorspronklike verpakking is.
• Maak asseblief seker dat al die items korrek aangeteken is op u kwitansie. Items sal slegs terugegee word soos op u kwitansie aangeteken.

Contact us:

We try to acknowledge all email and contact requests via the website within 48 hours. For a quicker resolution, you can message our customer service WhatsApp number:

Online Enquiries:

Customer service WhatsApp business number: 065 194 9543
Email: schoolshop@kenridge.org.za
Office number: 021 976 3046 ext 3 /  021 975 1312

School shop operating hours:

Visits to the school shop are by appointment only.

Monday – Thursday 07:30 – 15:30
Fridays 07:30 – 14:00
Wednesday at 17:30
First Saturday of the month 08:00 – 09:00

Please click on the appointment tab on the online shop website to select the most convenient time.

Kontak ons:

Ons probeer om alle E-posse en versoeke, via die webwerf, binne 48 uur te beantwoord.

U is welkom om ‘n boodskap na ons WhatsApp kliëntediensnommer te stuur om sodoende ‘n spoedige reaksie daarop te kry.

Aanlynversoeke:

Kliëntediens WhatsApp besigheidsnommer: 065 194 9543
E-pos: schoolshop@kenridge.org.za
Kantoor kontaknommer: 021 976 3046 uitbr. 3 /  021 975 1312

Skoolwinkelure:

Skoolwinkelbesoeke is slegs per afspraak.

Maandag – Donderdag 07:30 – 15:30
Vrydag 07:30 – 14:00
Woensdag 17:30
Eerste Saterdag van ‘n maand 08:00 – 09:00

Besoek die webtuiste se afspraak bladsy (“appointment page”) en klik op die gerieflikste tydgleuf opsie.

Additional information

Size

Standard, Extra Large (for long / ethnic hair)