For the most up-to-date news and information about the coronavirus pandemic, visit www.sacoronavirus.co.za

The Scrabble Club meets every Tuesday afternoon in Mrs Grace’s classroom (Grade 1 passage) from 14:30 to 15:30. Boys and girls from Grade 4 to Grade 7 may enjoy a challenging game of scrabble.  Not only does Scrabble enhance and teach spelling and dictionary skills, but Mathematical skills are also developed whilst tallying scores throughout the game.  Whether you are a scrabble champ, or just a beginner, come and join in the fun. Improve your vocabulary and make new friends.

Die “Scrabble-klub” vergader elke Dinsdag, vanaf 14:30 – 15:30 in mev. Grace se klaskamer. (Graad 1-gang) Slegs leerders vanaf Graad 4 – 7 kan kom deelneem.  Dit bevorder spel– en woordeboekvaardighede, terwyl Wiskundige vaardighede ook aangeleer word deur die optel van punte gedurende die spel. Almal is welkom, of jy ‘n beginner of ‘n  gesoute deelnemer is.  Kom verbreed jou kennis en woordeskat en maak nuwe vriende.

scrabble_pic.jpg