2024 Primary Enrolments (Grade 1 – Grade 7)

 

Direct all enrolment enquiries to the Primary School at (021) 976-3046 or to Hanri Heystek (Enrolments) – kpsenrolments@kenridge.org.za

__________________________________________

2024 Primêre Inskrywings (Graad 1 – Graad 7)

 

Verwys alle inskrywingsnavrae na die Laerskool by (021) 976-3046 of na Hanri Heystek (Inskrywings) – kpsenrolments@kenridge.org.za