For the most up-to-date news and information about the coronavirus pandemic, visit www.sacoronavirus.co.za

2020 School Terms for Western Cape / 2020 Skoolkwartale vir Wes-Kaap

Term / Kwartaal Opens / Open Closes / Sluit
FIRST / EERSTE 13 January / Januarie (educators/opvoeders) 15 January / Januarie (learners/leerders) 20 March / Maart
SECOND / TWEEDE (1 June) 8 June / Junie 7 August / Augustus
THIRD / DERDE 12 (17) August / Augustus 23 October / Oktober
FOURTH / VIERDE 5 November 15 December / Desember

2020 Public Holidays / Openbare Vakansiedae

Date / Datum Holiday / Vakansie
01 January 2020 / 01 Januarie 2020 New Year’s Day / Nuwejaarsdag
21 March 2020 / 21 Maart 2020 Human Rights Day / Menseregtedag
10 April 2020 Good Friday / Goeie Vrydag
13 April 2020 Family Day / Gesinsdag
27 April 2020 Freedom Day / Vryheidsdag
01 May 2020 / 01 Mei 2020 Workers’ Day / Werkersdag
16 June 2020 / 16 Junie 2020 Youth Day / Jeugdag
09 August(us) 2020 National Women’s Day / Nasionale Vrouedag
10 August 2020 / 10 Augustus 2020 Public Holiday / Openbare vakansiedag
24 September 2020 Heritage Day / Erfenisdag
16 December 2020 / 16 Desember 2020 Day of Reconciliation / Versoeningsdag
25 December 2020 / 25 Desember 2020 Christmas Day / Kersdag
26 December 2020 / 26 Desember 2020 Day of Goodwill / Welwillendheidsdag

——————————————————————————

2021 School Terms for Western Cape / 2021 Skoolkwartale vir Wes-Kaap

Term / Kwartaal Opens / Open Closes / Sluit
FIRST / EERSTE 25 January / Januarie (educators/opvoeders)
27 January / Januarie (learners/leerders)
31 March / Maart
SECOND / TWEEDE 13 April 25 June / Junie
THIRD / DERDE 13 July / Julie 23 September
FOURTH / VIERDE 5 October 08 December / Desember (learners/leerders)

10  December / Desember (educators/opvoeders)

 

2021 Public Holidays / Openbare Vakansiedae

Date / Datum Holiday / Vakansie
01 January 2021 / 01 Januarie 2021 New Year’s Day / Nuwejaarsdag
21 March 2021 / 21 Maart 2021 Human Rights Day / Menseregtedag
22 March 2021 / 22 Maart 2021 Public Holiday / Openbare vakansiedag
02 April 2021 Good Friday / Goeie Vrydag
05 April 2021 Family Day / Gesinsdag
26 April 2021 School holiday / Skool vakansiedag
27 April 2021 Freedom Day / Vryheidsdag
01 May 2021 / 01 Mei 2021 Workers’ Day / Werkersdag
16 June 2021 / 16 Junie 2021 Youth Day / Jeugdag
09 August(us) 2021 National Women’s Day / Nasionale Vrouedag
24 September 2021 Heritage Day / Erfenisdag
16 December 2021 / 16 Desember 2021 Day of Reconciliation / Versoeningsdag
25 December 2021 / 25 Desember 2021 Christmas Day / Kersdag
26 December 2021 / 26 Desember 2021 Day of Goodwill / Welwillendheidsdag