For the most up-to-date news and information about the coronavirus pandemic, visit www.sacoronavirus.co.za

SPORT STACKING (Speed stacking) is an exciting individual and team sport where participants stack and downstack 12 specially designed plastic cups in pre-determined sequence.

It was launched in SA in 2009 and numerous schools are now playing this new sport. Children of all ages and athletic abilities love sport stacking because it is fun, challenging and easy to learn.

Active and healthy, sport stacking improves ambidexterity, concentration and hand eye co-ordination. Studies show that sport stacking increases bilateral proficiency and equal performance on both sides of the body (using both the right and left sides of the brain). Sequencing and patterning also help with reading and mathematical skills.

Are you ready to try your hand at sport stacking?
Come and join us in the Technology room before school (terms 1 and 4):
Remember that you need to have your own set of speedstacks! A set costs R170,00 and can be ordered from Lisa du Plessis.

Thursdays: 07:05 – 07:35 (Grades 1-7)

 

 


 

SPORT STACKING (Speed stacking) is ‘n opwindende spel vir individuë wat ook in spanverband beoefen kan word. Deelnemers pak 12 spesiaal ontwerpte plastiek koppies in ‘n voorafbepaalde volgorde.

Die sport is in 2009 in Suid-Afrika bekendgestel en duisende kinders by verskillende skole neem nou deel aan hierdie opwindende sport.

Kinders van alle ouderdomsgroepe en verskillende sportvermoëns neem graag daaraan deel, want dit is maklik om te leer, is uiters stimulerend en baie pret!

Die sport van ‘stacking’ verbeter veelsydigheid, konsentrasievermoë en hand-oog koordinasie. Navorsing toon dat die sport beide die regter- en linkerbrein ontwikkeling en liggaamsfunksionering stimuleer. Daar is ook sterk aanduiding dat die patroonvorming ‘n positiewe invloed het op lees en wiskundige vaardighede.

Sien jy kans om te probeer?
Waar: Tegnologieklas (1ste en 4de kwartaal.)
Wanneer: Donderdae 07:05 – 07:35 (Graad 1-7)

Let wel: Jy moet jou eie ‘speedstacks’ saambring. ‘n Stel kos R170,00 en kan by Lisa du Plessis bestel word.