Story Funtastique: (Grade One – Grade Three)

Story “Funtastique” aims to involve and encourage children within a comfortable setting to listen to stories.  By telling stories we aim to:

 • Instil values in the child
 • Make the child aware of his / her heritage
 • Enhance verbal proficiency
 • Encourage creativity, critical thinking and imagination power
 • Sharpen memory, develop listening and comprehension skills
 • Broaden the child’s horizon and general knowledge
 • Analyse text
 • Assist the child to face challenging situations and develop self confidence

Storie “FUNTASTIQUE “se doelwit is om  kinders in ‘n ontspanne atmosfeer na stories te laat  luister. Deur middel van stories poog ons om:

 • Waardestelsels uit te bou
 • Kinders bewus te maak van hul erfenis
 • Verbreed woordeskat
 • Moedig kreatiwiteit, kritiese denke en verbeelding aan
 • Oefen luistervaardighede en ontwikkel insig en begrip
 • Brei algemene kennis uit en ontwikkel nuuskierigheid om meer oor belangstellings te lees
 • Analiseer teks
 • Ontwikkel selfvertroue en rus hulle toe om uitdagende situasies die hoof te bied.