For the most up-to-date news and information about the coronavirus pandemic, visit www.sacoronavirus.co.za

SCHOOL TIMES

 • The first bell rings at 07:43 for ALL learners to line up.
 • The end of the school day for Grade One and Two is at 13:00 (Monday to Thursday).
 • The end of the school day for Grades Three to Seven is at 14:10 (Monday to Thursday).
 • The end of the school day for the Foundation Phase (Grades One to Three) on a Friday,
  is at 13:00.
 • The end of the school day for the Intersen Phase (Grades Four to Seven) on a Friday,
  is at 13:20.

 

SKOOLTYE

 • Die eerste klok lui om 07:43. ALLE leerders moet by hul rye aantree.
 • Die einde van die skooldag vir Graad Een en Graad Twee is 13:00 (Maandag tot Donderdag).
 • Die einde van die skooldag vir Graad Drie tot Sewe leerders, is 14:10 (Maandag tot Donderdag).
 • Op ‘n Vrydag eindig die skooldag vir die Grondslagfase (Graad Een tot Drie) om 13:00.
 • Op ‘n Vrydag eindig die skooldag vir die Intersenfase (Graad Vier tot Sewe) om 13:20.