For the most up-to-date news and information about the coronavirus pandemic, visit www.sacoronavirus.co.za

Visits to the school shop are by APPOINTMENT only.

As from January 2021 school uniform (uniform and sport) will be compulsory again.

Please note: Load shedding may negatively affect the School Shop’s card acceptance device.
In order to avoid frustration, we suggest that during load shedding, purchases be made with cash.
We apologise for any inconvenience that this may cause.

Besoeke aan die skoolwinkel is alleenlik per AFSPRAAK.

Dit sal weer vanaf Januarie 2021 verpligtend wees om ‘n skooluniform (uniform en sport) te dra.

Let wel: Beurtkrag kan die kaartmasjien van die Skoolwinkel negatief beïnvloed. Om frustrasie te vermy, stel ons voor dat u tydens beurtkrag kontantbetalings maak.

Ons vra om verskoning vir enige ongerief.