2025 ENROLMENT – PRIMARY SCHOOL (Grade 2 to 7)

Learner Applications for Grades 2-7 (2025) will open on 1 August 2024  and close on 16 August 2024.

Please note:  applications must NOT be done on the WCED’s website.

The application form must be handed in at the school or it can be emailed to kpsenrolments@kenridge.org.za

All Public Schools are required to adhere to the following WCED admission time frames:

  • School admissions open on Thursday, 1 August 2024
  • School admissions close on Friday, 16 August 2024
  • Parents are informed of the outcome by email on 1 October 2024
  • Parents must confirm or decline a place in writing within three days.

Please direct all enrolment enquiries to the Primary School at (021) 976-3046 or to Hanri Heystek (Enrolments) – kpsenrolments@kenridge.org.za

 

————————————————————————————————————————————–

2025 Inskrywing – Laerskool (Graad 2-7)

Leerderaansoeke vir Graad 2-7 (2025) open 1 Augustus 2024 en sluit 16 Augustus 2024.

Neem kennis dat Aansoeke nie op die WKOD se webtuiste geskied nie.

Aansoeke moet ingehandig word by Laerskool Kenridge of e-pos dit na kpsenrolments@kenridge.org.za

Alle openbare skole is versoek om die volgende toelatings-tydraamwerk van die WKOD na te kom:

  • Skooltoelatings open op Donderdag, 1 Augustus 2024.
  • Skooltoelatings sluit op Vrydag, 16 Augustus 2024.
  • Ouers sal op 1 Oktober 2024, per e-pos, van die uitkoms in kennis gestel word.
  • Ouers moet binne drie dae die plek aanvaar, of afkeurDit moet per epos geskied.

Rig asseblief alle inskrywingsnavrae aan die Laerskool by (021) 976-3046 of aan Hanri Heystek (Inskrywings) – kpsenrolments@kenridge.org.za