TOOLKIT WhatsApp Post

Acquisition_newsletter_insertinsertGrade_1_newsletter_insertKenridge Primary Mascot

About MySchool:
MySchool is South Africa’s foremost school support system.  They contribute more than R1.5 million to schools and charities every month.

1. Apply for your MySchool Supporter Card and nominate your beneficiary (for example our school)..

2. Swipe your card at any of the 2500 partners nationally and a percentage of the turnover is paid out to the school or charity of your choice, at no cost to you.

3. Supply MySchool with your E-mail address. Then you will receive a monthly Supporter Statement to see how much money has been raised on your behalf.

Card usage is the key to the success of the system: Every swipe counts! Supporters can use their card at a range of national, regional and local retail partners on the MySchool system (visit the MySchool website for more details).

 

alt

Apply Now for MySchool Card.
It’s free! Get the card and start swiping to make a difference. Or call 0860 100 445 to apply.

 

alt

Partners
Shop at supporting partners in order to generate funds for your school.

 

Link your Woolworths Card

When you link your Woolworths card to the MySchool MyVillage MyPlanet fundraising programme you can raise funds for a school or charity of your choice. You can support up to 3 different charities which you can be changed at any time. It makes a world of difference…

 

Contact MySchool:
Website: www.myschool.co.za
E-mail Client Services: cs@myschool.co.za
Telephone: 0860 100 445
Fax: 0866 822 833


Ondersteun Laerskool Kenridge elke keer wanneer jy jou MySchool kaart gebruik.

Wie is MySchool ?
MySchool is Suid-Afrika se mees vooraanstaande skool-ondersteuningsprogram. Maandeliks dra hul meer as R1,5 miljoen aan skole en welsynsorganisasies by.
1. Doen aansoek vir jou MySchool Ondersteunerskaart en nomineer you begunstigde (byvoorbeeld ons skool).

2. Gebruik jou kaart by enige van die 2500 besigheidsvennote landswyd en ‘n persentasie van die omset word betaal aan die skool of welsynsorganisasie van jou keuse. Daar is geen koste vir jou nie.

3. Gee vir MySchool jou E-pos adres. Dan sal jy ‘n maandelikse Ondersteunerstaat ontvang om te sien hoeveel fondse jy help genereer het.

Gereelde kaartgebruik is die sleutel tot die sukses van die program: Elke transaksie maak ‘n verskil! Ondersteuners kan hulle kaarte by ‘n reeks nasionale en plaaslike handelaars gebruik wat deelneem aan die MySchool program (besoek die webwerf vir volledige besonderhede).

 

alt

Doen nou aansoek vir jou MySchool kaart
Daar is geen koste vir jou nie! Kry jou kaart en maak n verskil. Of skakel gerus 0860 100 445 om aansoek te doen.

 

alt

Vind plaaslike besighede waar jy kan koop: 
Koop by ondersteuner-besighede en begin fondse genereer vir jou skool.

 

Kontak MySchool:
Webwerf: www.myschool.co.za
E-pos Kliënte Diens: cs@myschool.co.za
Telefoon: 0860 100 445
Faks: 0866 822 833