For the most up-to-date news and information about the coronavirus pandemic, visit www.sacoronavirus.co.za

Kenridge Primary School

Educator’s Assistant (Intersen Phase)

School Governing Body Post (1 January 2021)

Essential Requirements:

  • Ed. Degree students (preferably 3rd or 4th year)
  • Fully bilingual (English and Afrikaans)
  • Computer literate
  • Involvement in extra mural/sports programme of the campus

Curriculum Vitae, including TWO contactable referees and recent testimonials (at least one within the last six months), may be forwarded to recruitment@kenridge.org.za. Please note that only electronically submitted applications will be accepted.

An application does not guarantee an interview and the school reserves the right not to make an appointment. Kenridge Primary School is an equal opportunities employer.

Closing Date: Tuesday, 1 December 2020 at 12:00

 

Laerskool Kenridge Primary School

Beheerligaamspos (1 Januarie 2021)

Internskap: Onderwys-assistent (Intersenfase)

Vereistes:

  • Ed.-graad studente (verkieslik 3de of 4de jaar)
  • Ten volle tweetalig (Afrikaans en Engels) noodsaaklik
  • Rekenaargeletterd
  • Betrokkenheid in buitemuurse program van die kampus is noodsaaklik.

‘n Curriculum Vitae, insluitend TWEE bereikbare referente en onlangse getuigskrifte (waarvan een ten minste binne die laaste ses maande is), mag elektronies aan die MH Bestuurder by  recruitment@kenridge.org.za gestuur word.

‘n Aansoek verseker nie ‘n onderhoud nie en die skool behou die reg om nie ‘n aanstelling te maak nie. Laerskool Kenridge is ‘n gelyke geleenthede werkgewer.

Sluitingsdatum: Maandag, 1 Desember 2020 teen 12:00