For the most up-to-date news and information about the coronavirus pandemic, visit www.sacoronavirus.co.za

Kenridge Pre-Primary School

Pre-Grade R Educator (English)  

Kenridge Primary Trust Position (1 January 2021)

Requirements:

  • Appropriate B.Ed. Foundation Phase qualification (minimum 4 years) & SACE registration.
  • Excellent command of spoken and written English. (English home language is a prerequisite.)
  • ECD knowledge and experience of working in an ECD environment is essential.
  • High level of Computer literacy.
  • Involvement in co-curricular programmes of the campus.

A Curriculum Vitae, including TWO contactable referees and recent testimonials (at least one within the last six months), may be submitted electronically to the HR Manager, Cindy Marinus, at recruitment@kenridge.org.za, by 12:00 on 22 October 2020

Only electronic applications will be accepted.

An application does not guarantee an interview and the school reserves the right not to make an appointment. Kenridge Primary Trust is an equal opportunities employer.

 

Pre-Primêre Skool Kenridge

 Pre-Graad R Onderwyseres (1x English) 

Laerskool Kenridge Trust (1 Januarie 2021)

 Vereistes:

  • Toepaslike B.Ed. Grondslagfase onderwyskwalifikasie (minimum 4 jaar) & SARO-registrasie.
  • Uitstekende gesproke en geskrewe Engels. (Engels Huistaal ‘n voorvereiste).
  • VKO-kennis en ondervinding.
  • Uitstekende Rekenaarvaardighede.
  • Betrokkenheid by die buitemuurse program van die kampus.

Stuur ‘n volledige Curriculum Vitae met TWEE referente, asook onlangse getuigskrifte, (ten minste een nie ouer as ses maande nie) elektronies aan:  Die Menslike Hulpbronbestuurder, Cindy Marinus, by recruitment@kenridge.org.za teen 22 Oktober 2020 om 12:00. Slegs elektroniese aansoeke sal aanvaar word.

‘n Aansoek waarborg nie ‘n onderhoud nie en die skool behou die reg voor om ‘n aanstelling te maak. Laerskool Kenridge Trust is ‘n werkgewer wat gelyke geleenthede bied.